Linki sponsorowane

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim

Za pół roku wejdą w życie nowe zasady udzielania pożyczek. Zmianie ulegnie ustawa o kredycie konsumenckim, która została podpisana przez Prezydenta. Konsumenci będą mieli więcej czasu na odstąpienie od umowy. Co uważa się za kredyt konsumencki? W myśl ustawy jest to każdy kredyt, który został zaciągnięty na cele, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mówi się o nim również w kontekście zakupów na raty lub takich z odroczonym terminem płatności.

Nowa ustawa zamieni tą, która obowiązuje od 2001 roku. Zacznie obowiązywać od 18 grudnia 2011 roku. Ma ona ułatwić zaciąganie kredytów konsumenckich w krajach UE a także ujednolicić ich ochronę. Co ciekawe w gorę poszła granica kredytów konsumenckich, ustawa obejmie kredyty o wartości do 255 550 zł. Czy też ich równowartość w walucie obcej. Konsumenci będą mogli odstąpić od umowy w czasie 14 dni i nie będą ponosili kosztów z tym związanych, prócz odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty.

Ustawa wprowadza także formularz informacyjny, który będzie zawierać wszystkie niezbędne informacje o kredycie, między innymi koszty, całkowitą kwotę do spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane ubezpieczenia oraz zabezpieczenia itp. Dzięki niemu konsumenci będą mogli bardzo łatwo porównać te dane w różnych bankach i wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Ponadto w umowach o kredyt walutowy znajdą się informacje o sposobie i terminach ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu. Zlikwidowany zostanie maksymalny próg opłat i prowizji, innych kosztów związanych z zawarciem umowy kredytowej, który wynosi 5%

Wszyscy, którzy będą chcieli wcześniej spłacić zaciągnięte zobowiązanie będą to mogli zrobić bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Niestety nie w przypadku wszystkich kredytów, a jedynie tych o stałej stopie stopie oprocentowania. W ustawie nie zabrakło przepisów dotyczących reklam. Konsument prócz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania powinien być informowany także o kosztach związanych z uzyskaniem kredytu itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*