Linki sponsorowane

Jakie zmiany w podatkach planuje rząd w Polsce

2011 rok powitał nas wariacją w przepisach podatkowych, którą nasz rząd uraczył nas jak nigdy wcześniej. Najbardziej uderzającą w Polaków zmianą jest podwyżka stawek podatku VAT, która da po kieszeni wszystkim konsumentom. Scenariusz podnoszenia ich do poziomu podstawowej stawki do 25% i stawki preferencyjnej do 10% jest niczym koszmarny sen, z którego możemy się obudzić nawet w 2018 roku. Chociaż stawka podatku VAT na żywność przetworzoną, np. pieczywo, nabiał, wędliny, mrożonki, soki itp., spadła do 5% to i tak nie ma co liczyć, że obiad w restauracji zjemy taniej. Przedsiębiorca prowadzący usługi gastronomiczne za warzywa czy owoce które są składnikami posiłków zapłaci minimum 2% więcej. Nie ma co się łudzić – czy jesteśmy przedsiębiorcami czy nie, i tak każdy z nas podwyżki te odczuje, chociażby ze względu na to, że wzrosną koszty utrzymania tzw. bytu egzystencjalnego. Dobrą wiadomości jest to, że czasopisma specjalistyczne, także e-książki czy nuty teoretycznie zapłacimy taniej.

Zmiany nie ominęły ustawy z sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która stworzona została dla stawki 22%. Zmiana stawki na 23% podyktowała niezbędnie inicjacje regulacji dostosowawczych.
Wskaźnik zwrotu VAT na wydatki za materiały budowlane zmniejszył się do 65,22%.

Za przyzwoleniem Unii Europejskiej, zakaz odliczania całego podatku VAT z zakupu tzw. „auta z kratką” oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu wprowadzony na kolejne dwa lata to uderzenie przede wszystkim w przedsiębiorców i norma prawna zaprzeczająca neutralnemu charakterowi tego podatku.

Dużą rewolucję przeszły normy prawne dotyczące kas fiskalnych wprowadzając nowe procedury badań kryteriów i warunków technicznych jakie powinny spełniać urządzenia fiskalne, a także wydania potwierdzenia o ich spełnieniu przez Główny Urząd Miar, a nie jak to miało miejsce w latach wcześniejszych przez Ministra Finansów.

Z rozporządzenia MF dotyczącego zwolnień ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej zniknęło sporo zwolnień. Wielu przedsiębiorców będzie w tym roku zobligowanych do zakupu kasy fiskalnej np. prawnicy, księgowi, doradcy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i wiele innych grup podatników wskazanych w załączniku do powyższego rozporządzenia.

Nowa Ustawa o podatku VAT podniosła limit do 150.000 zł kwoty łącznej sprzedaży, do której można skorzystać ze zwolnienia z tego podatku, z wyłączeniem podatników określonych w art. 113 ust. 7 powyższej ustawy.

Sporo zmian w podatkach dochodowych w 2011 roku wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym osób prawnych. Najbardziej znaczącymi przekształceniami norm prawnych tych podatków są:

• wprowadzenie ujednoliceń zasad przeliczania przychodów i kosztów wyrażonych w walucie obcej na złotówki, kwot dających prawo do odliczenia ich od dochodu, podstaw wyliczenia podatku bądź jego obniżenia, dających uproszczenie polegające na tym, że wszystkie przeliczenia dokonywać będziemy przy zastosowaniu średniego kursu waluty NPB z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku czy przychodu,
• nowe rozliczenia dotyczące pracowniczego programu emerytalnego,
• rozszerzenia katalogu zwolnień z podatku osób fizycznych o wartość świadczeń jakie ponosi pracodawca w związku z zakwaterowaniem pracowników oraz o dodatki za rozłąkę, jakie przysługują pracownikom czasowo przeniesionym w inne miejsce pracy,
• zmiana w zryczałtowanym podatku dochodowym dla podatników osobiście wykonujących działalność gospodarczą, wykonujących pracę na podstawie drobnej umowy zlecenia, której wartość brutto nie przekracza 200zł a także świadczeń dla emerytów bądź rencistów otrzymanych od zakładu pracy, z którym związani byli umową o pracę,
• nowa reguła co do rozliczania aktywów wniesionych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną w przypadku likwidacji lub wystąpienia z takiej spółki,
• zasady ustalania składników majątku przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części w sytuacji jego nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze tzw. aportu,
• rozliczanie wymiany udziałów,
• ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przypadku przekształcenia formy prawnej spółki, podziału lub połączenia podmiotów,
• korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dywidendy.

Korzystną zmianą dla przedsiębiorców jest rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz sposobu udostępniania ich organom podatkowym i kontroli skarbowej. Faktury mogą być przesyłane drogą elektroniczną bez bezpiecznego podpisu elektronicznego co przyniesie oszczędności na materiałach biurowych czy usługach pocztowych czy archiwizacji danych. Takie rozwiązanie to dla przedsiębiorców to oszczędność czasu i środków pieniężnych. Wysyłanie dokumentów w dowolnym formacie elektronicznym drogą elektroniczną uzależnione jest od spełnienia dwóch wymogów, a mianowicie
–  zapewnienie prawdziwości i pochodzenia oraz spójności co do treści faktury,
–  zgoda kontrahenta na taką formę otrzymywania faktur poprzez złożenie oświadczenia woli w formie tradycyjnej czy elektronicznej.
Dokumenty wysyłane elektronicznie można przechowywać w dowolny sposób zachowując podział ich okresów rozliczeniowych oraz zapewniający realność ich pochodzenia, łatwość ich wyszukania oraz błyskawiczny dostęp dokumentów na żądanie organów skarbowych lub organów kontroli skarbowej.

Metamorfozie został poddany również Kodeks Pracy, gdzie święto Trzech Króli stał się dniem ustawowo wolnym od pracy, czego niektórymi konsekwencjami są zmiana sposobu wyliczania czasu pracy, problem z wyliczaniem czasu pracy pracowników pracujących poniżej całego etatu, trudności z wyliczeniem współczynnika ekwiwalentu za urlop i ryczałtu za pracę ponad obowiązującą normę czasu pracy. Największym rozczarowaniem dla pracowników jest zniesienie prawa do dodatkowego dnia wolnego wypadającego w sobotę.

To są tylko nieliczne zmiany w podatkach, jednak dla nas ludzi najbardziej bolesne, a w niektórych przypadkach wzbudzające kontrowersje. Jak właściwie wyobrażacie sobie życie w 2011 roku z tak beznadziejnymi w większości zmianami norm prawnych? Czy uda wam się przetrwać na rynku ? Z pewnością komu – okaże się z czasem. Do nowych zmian w przepisach idzie się z czasem przyzwyczaić, a życzę wam by nastąpiło to jak najwcześniej. Pamiętajcie, że jest jeszcze szansa , jaką nam dają dotacje unijne na 2011 rok, sięgnijcie po środki finansowe, a zwłaszcza kiedy ich w firmie brakuje.

3 myśli nt. „Jakie zmiany w podatkach planuje rząd w Polsce”

  1. Rząd szuka oszczędności i kasy jednak już mówi się o tym, że te 23% VAT to tylko kropla w morzu potrzeb i zbyt wiele to nie da.

  2. Z tym świętem Trzech Króli to też lekka przesada… Jak ma być dobrze, skoro Polacy wiecznie świętują i organizują sobie długie weekendy?

  3. Dla mnie to przesada pod tym wzgledem, ze już nie będzie można sobie odebrać dnia wolnego za święto, które przypadało w sobotę.
    A długi weekend raz na jakiś czas to całkiem zdrowa sprawa 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*