Linki sponsorowane

Kredyty odnawialne w banku PKO BP dla MKUO ProNatura

PKO BP udzieli dwóch kredytów odnawialnych o łącznej wartości 90 mln zł Międzygminnemu Kompleksowi Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z.o.o. Zgodnie z umową środki te będą przeznaczone na finansowanie przedsięwzięcia jakim jest budowa bardzo nowoczesnego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK). Będzie ono realizowane w Bydgoszczy w latach 2011-2014. Oczywiście z pomocą i dzięki dofinansowaniu unijnemu.

Zakład ten ma obsługiwać obszar, na którym mieszka ponad 700 tys. osób. Instalacja ta umożliwi zastosowanie metod termicznych do unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii, przy czym jednocześnie będzie wytwarzana energia cieplna i elektryczna.

Na dotacje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czeka wiele podobnych inwestycji, chociażby w Szczecinie, Poznaniu czy Krakowie. PKO BP poprowadzi obsługę bankową spółki ProNatura.

Budowa ZTPOK w Bydgoszczy, a także stacji przeładunkowej w Toruniu, spowoduje uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Metropolii Bydgosko-Toruńskiej, tak żeby była ona zgodna z wytycznymi unijnymi.

Spalania pozwoli zminimalizować ilość odpadów, które przeznaczone są do składowania. Co więcej specjalistyczne urządzenia energetyczne sprawią, że możliwe będzie maksymalne wykorzystanie energii wytwarzanej w wyniku pracy linii termicznego przekształcania odpadów. Dodatkowo żużel, który jest wytworem ubocznym utylizacji odpadów może być wykorzystany jako kruszywo w budowie drób (oczywiście po uprzedniej odpowiedniej waloryzacji).

PKO BP dynamicznie współpracuje z sektorem publicznym, finansuje inwestycje komunalne i charakterze infrastrukturalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*