Linki sponsorowane

Pożyczki w BOŚ Bank i Inicjatywa JESSICA

Województwo zachodniopomorskie, jako drugie – po wielkopolskim, ma możliwość wykorzystania środków na realizację projektów rewitalizacyjnych. Wszystko dzięki JESSICE. Otóż BOŚ rozpoczął nabór wniosków o udzielenie pożyczek na odnowę obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych, które są zdegradowane.

Bank Ochrony Środowiska w ubiegłym roku podpisał umowę z EBI, czyli Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który zapewnia wsparcie finansowe. Zgodnie z jej treścią BOŚ Bank pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA na terenie województwa zachodniopolskiego. Przy czym wyłączono spod jego zasięgu Szczeciński Obszar Metropolitarny – gdzie ową rolę będzie pełnić inna instytucja.

Kto może ubiegać się/wnioskować o wsparcie finansowe w ramach owej inicjatywy? Między innymi przedsiębiorstwa, a także jednostki samorządu terytorialnego, w skrócie j.s.t., szkoły wyższe, inne podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą.

BOŚ będzie nie tylko identyfikował, ale i analizował oraz oceniał (pod względem formalnym i merytorycznym) projekty rewitalizacyjne. Sprawdzał ich zgodność z celami Działania 5.5.2 ‘Inicjatywa JESSICA’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dopiero następnie finansował.

Dlaczego akurat BOŚ a nie inny bank? Otóż Bank Ochrony Środowiska został wyłoniony w ramach konkursu do zarządzania funduszem ok. 64 mln zł. Co więcej oprócz owych środków BOŚ Bank zainwestuje 100 mln środków własnych.

BOŚ Bank podpisał umowę z KARR, czyli Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego, która to będzie odpowiedzialna za identyfikację projektów, ich wstępną ocenę.

Chcesz złożyć wniosek? Zrób to listownie- prześlij dokumenty na jeden z adresów:

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Centrum Korporacyjne w Szczecinie
ul. Monte Cassino 16, 70–466 Szczecin

Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Zwycięstwa 42, 74-021 Koszalin

lub dostarcz je do owych punktów osobiście w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*