Inwestycja w Obligacje Skarbu Państwa

10 letnie obligacje Skarbu Państwa – sprzedaż od 1.11.2011 do 30.11.2011. Jest to dobry moment na skorzystanie z oferty Skarbu Państwa i zakup 10 letnich papierów dłużnych.