Kara dla biura podróży Nowa Itaka

Spółka Nowa Itaka ma zapłacić ponad 2,7 mln zł kary za uniemożliwianie klientom domaganie się rekompensaty w wypadku, gdy wycieczka opóźniła się nawet o kilka godzin.

Poręczenia bankowe banku BGK w ING Banku Śląskim

Wskutek podpisania przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów aneksu do rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” nastąpiły istotne zmiany w zakresie procedur i warunków przyznawania poręczeń.